Anketa - sport - prosíme o vyplnění

Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje sportu, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce ve sportu a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje sportu nám umožní lépe využít naše finanční prostředky a bude také významným podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jak by se obec měla v ohledu sportovního vyžití vyvíjet.
Obracím se na vás proto s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje sportu v obci a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
starosta obce Ořechov, Tomáš Dudík

https://docs.google.com/…UgA/viewform