Digitální úřední deska

Digitální úřední deska dokáže plně nahradit stávající veřejnou úřední desku v papírové podobě.

Obcí nově zřízená digitální úřední deska nyní jede ve zkušebním režimu. Podněty a připomínky zasílejte, prosím na e-mail: starosta@orechovubrna.cz