Pohřebiště Rudé armády

REKONSTRUKCE POHŘEBIŠTĚ RUDÉ ARMÁDY

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

V podzimních měsících roku 2019 probíhala generální rekonstrukce pohřebiště Rudé armády v Ořechově. Pohřebiště bylo vybudováno na přelomu roku 1945 a 1946. Veřejnosti bylo slavnostně předáno 23. 2. 1946. Jsou zde pohřbeni vojáci padlí při osvobozování obce i okolí. Během let se měnil ráz celého pohřebiště a byly prováděny dílčí rekonstrukce, mezi které patří dláždění, úprava zeleně a jiné. Bylo zahájeno jednání s hejtmanem Jihomoravského kraje i Generálním konzulem Ruské federace o možnosti financování celé obnovy. Celá akce musela projít schválením památkovým ústavem a oddělením památkové péče města Šlapanice, jelikož se jedná o válečný hrob, který je památkově chráněn. Nově byly upraveny společné i jednotlivé hroby a hlavní mohyla, která již byla ve velmi špatném stavu. Původní betonová mohyla byla nahrazena novou, která je vyrobena z mrákotínské žuly. Z původní mohyly byla použita pouze vrchní mramorová část, která prošla rozsáhlým restaurováním.

Finančně se na celé akci podílel Generální konzulát Ruské federace v Brně, který zaplatil opravu hlavní mohyly v hodnotě 240.000 Kč, hejtman Jihomoravského kraje, který přispěl částkou 200.000 Kč a obec Ořechov. Naši obec čeká v jarních měsících 2020 ještě provedení nové výsadby a dokončení opravy malých hrobů. Dne 23. listopadu 2019 se konal na pohřebišti pietní akt. Byla při něm odebraná prsť ze společného hrobu, která bude uložena v základech nově budovaného kostela v Moskvě, který je stavěn k výročí 75 let od ukončení druhé světové války.