Svoz komunálního odpadu rok 2023

V roce 2023 bývá svoz komunálního odpadu ve středu každý lichý týden. Kontejnery s papírem se odváží každou středu a kontejnery s plasty každý čtvrtek.