Zapisování stavů vodoměrů a plynoměrů

Ve dnech 12. a 13. 4. 2021 bude pracovník firmy MONTGAS, a.s. provádět v Ořechově pravidelné odečty plynoměrů všech dodavatelů. Vzhledem k vládním opatřením pro zamezení šíření infekce firma výjimečně zapíše nepřístupné plynoměry i z vyvěšených lístečků na viditelném místě.

Vodárenská akciová společnost bude zapisovat vodu ve dnech 12.4. až 23.4.2021 vždy v době od 8 do 14,30 hod. Zapisovatelka prosí o zapsání stavu vodoměrů na lístek a jeho vyvěšení na viditelné místo.