Zprávy hlášené v místním rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu dne 16. 4. 2021

Pozůstalá rodina oznamuje, že je opustil jejich manžel, tatínek, bratr, strýc, dědeček a pradědeček pan Ladislav Kakač z ulice Ořechovičská 31. Zemřel po krátké těžké nemoci 9.4.2021 ve věku nedožitých 72 let. Poslední rozloučení se konalo v kruhu rodinném. Rodina děkuje za tichou vzpomínku na zemřelého.

Upozorňujeme občany, že poplatek za odpad a psy byl splatný 31.3.2021. Žádáme občany, kteří poplatky dosud neuhradili, aby tak neprodleně učinili, aby obec nebyla nucena poplatek dle zákona navýšit.

Společnost EG.D, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci Ořechov ve dnech 21.4.2021 a 27.4.2021 v době od 7,30 hod. do 16,30 hod. V tyto dny bude obecní úřad uzavřen a
Pošta Ořechov bude mít omezeny služby a to na výdej zásilek a prodej denního tisku a známek.

Zelenina Juvita Uherský Brod bude v pondělí dne 19.4.2021 od 9:40 do 10:00 h prodávat sazenice bylinek a skalniček, dále konzumní brambory z Vysočiny 10 Kč/kg, česnek, cibuli 12 Kč/kg, jablka od 19 Kč/kg, hrušky, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Prodává i český med a olejové svíčky v ceně 10 Kč/ks.

Kamenictví Nečesal bude v sobotu 17.4 2021 přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Na hřbitově v Ořechově bude od 9:00 do 9:20 hod. a na hřbitově v Tikovicích od 9:25 – 9:45 hod.

Pan František Cizner z Prštic nabízí 2 druhy sazenic salátů za symbolickou cenu 1,50 Kč/ks. Později budou k dispozici sazenice rajčat a to truhlíkové, vysoké cherry, tornáda a další druhy. Odběr sazenic salátů je možno v Pršticích, Hlavní 136 – u pomníku.

Zahradnictví u Ryšánů na ulici Syrovická zve od 16.4. do 31.5.2021 na 27. prodejní akci „Jaro plné květů“, kde nabízí široký sortiment jarních květin pro výsadbu truhlíků, trvalky, skalničky, okrasné keře a stromy, zelené koření a jiný výběr. Otevřeno od 8 do 18 hodin.

Obecní úřad nabízí občanům pomoc s on-line sčítáním lidu a to v úterý a ve čtvrtek, vždy od 9 do 11 hodin s platným občanským průkazem a popřípadě s rodným číslem osoby, která s Vámi bydlí ve společné domácnosti. Tato nabídka platí do 11.5.2021, kromě 22.4.2021 a 27.4.2021, kdy tato služba nebude možná.

Vodárenská akciová společnost zapisuje vodu ve dnech 12.4. až 23.4.2021 vždy v době od 8 do 14,30 hod. Zapisovatelka prosí o zapsání stavu vodoměrů na lístek a jeho vyvěšení na viditelné místo.

Obecní knihovna je od 12.4.20121 otevřena v běžném provozu a otevírací době za určených hygienických podmínek.
Od 12.4.2021 je v knihovně ke zhlédnutí výstava na téma „Zbraně“.

Upozorňujeme majitele psů na platnost obecně závazné vyhlášky obce, podle které je možný pohyb psů na veřejném prostranství v zastavěné části obce pouze na vodítku.

Obec Ořechov nabízí k odkoupení měkké dřevo ze skládky nebo samovýrobou. Bližší informace podá lesní hospodář Ing. Prokeš na tel. č. 602 413 550. Cena je 150 Kč/prm při samovýrobě a 400 Kč/prm odběr ze skládky.

Za ulicí Tolarova byla nalezena pletená čelenka. Před obecním úřadem byla nalezena kšiltovka a svazek klíčů, vše je k vyzvednutí na obecním úřadě.

Charitní pečovatelská služba, která je součástí Oblastní charity Rajhrad, je k dispozici lidem, kteří potřebují pomoci s péčí o svou osobu. Pečovatelky mohou pomoci s celkovou hygienou, podat jídlo a umýt nádobí, vypomoci s běžným úklidem nebo jen dohlédnout, zda člověk se zhoršenou pohyblivostí neupadl. V této složité době, kdy se zvláště starším lidem doporučuje trávit co nejvíce času v bezpečném domácím prostředí, může někomu obstarání nákupu a běžných pochůzek, jako je například vyzvednutí léků v lékárně přijít vhod. V případě zájmu se můžete obrátit na Mgr. Lenku Krutinovou, vedoucí terénní pečovatelské služby – tel. č. 731 124 470, E-mail: lenka.krutinova@rajhrad.charita.cz.

Na obecním úřadě je možné zakoupit publikaci Ořechovské farnosti od roku 1900 (150 Kč) a obrazovou encyklopedii Šlapanice a okolí Brna (200 Kč).

Nabídka elektrikářských prací – opravy, rekonstrukce, nová elektroinstalace, revize. Kontakt na tel. č. 797 676 748.