Sázení stromořadí v Tikovicích 2012

Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří v sobotu 20.10. 2012 přišli pomoci se sázením líp kolem nové polní cesty v Tikovicích k potoku Lejtna. Počasí se vydařilo a práce šla všem od ruky, i malým pomocníkům. Vysázelo se celkem 51 lipek malolistých.