Územní plán

Změna č. 2 ÚP Ořechov po vydání v ZO a Úplné znění ÚP Ořechov po vydání v ZO je zveřejněn na stránkách Městského úřadu Šlapanice:

https://www.slapanice.cz/orechov