Prohlášení o přístupnosti

Obec Ořechov se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26.10. 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.orechovubrna.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky se v maximální míře snaží naplnit pravidla přístupného webu v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Při jejich tvorbě byly respektovány normy a specifikace, které zajišťují kompatibilitu s běžně využívanými webovými prohlížeči. Struktura informací i ovládacích prvků by neměla obsahovat překážky, které znesnadňují prohlížení tohoto webu handicapovaným uživatelům.

Pokud by i přesto nastala situace, že některá z měřítek přístupnosti nejsou naplněna, pokusíme se ji neprodleně napravit. V tom případě nás, prosím, informujte prostřednictvím kontaktních informací umístěných v dolní části této strany.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 2. 2021.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu a veškeré informace poskytne:

Obec Ořechov
Zahradní 216/1
664 44 Ořechov

Tel.: +420 547 225 131
Mobil: +420 731 414 473
E-mail: obec@orechovubrna.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz