Obec

Obec Ořechov se nachází 15 km jihozápadně od Brna. Aktuální počet obyvatel ke dni 1. 1. 2020 je 2786. Katastr obce má 1969 hektarů zemědělské a lesní půdy. Dnešní Ořechov vznikl sloučením tří dříve samostatných obcí – Ořechova, Ořechoviček a Tikovic. Před druhou světovou válkou měly tyto tři vesnice asi 3000 obyvatel a stálo zde 641 domů. V současnosti je jich 871 včetně bytových domů. Ořechov má 33 ulic. Nadmořská výška obce je 312 m.

Z Ořechova vedou výpadové silnice na Nebovidy, Hajany, Mělčany, Silůvky a Syrovice. První dvě vedou do Brna, další do Dolních Kounic, Ivančic a Rajhradu.

Ze severovýchodní, severní a severozápadní strany obec lemují smíšené lesy, kterými protéká řeka Bobrava. Podél Bobravy vede turistická stezka, která je často využívána cyklisty. Tato část ořechovského katastru je součástí Bobravské vrchoviny, která je předhůřím Českomoravské vrchoviny. Na řece Bobravě dodnes stojí čtyři mlýny, některé z nich byly až do roku 1948 v provozu. O Spáleném mlýně je písemná zmínka už z roku 1378. Celá tato oblast byla v roce 1982 vyhlášena chráněným územím Přírodní park Bobrava.

Obyvatelům Ořechova a blízkých spádových obcí slouží ordinace praktické a dětské lékařky, ordinace gynekologická, zubní a lékárna. Všechny tyto služby jsou soukromé. V Ořechově jsou tři prodejny s potravinami, prodejna masa a uzenin, květinářství, dárkové zboží a šest restaurací.

Pro sportovce je celoročně provozována Orlovna, jejíž součástí je sauna a bowling. Základní škola pronajímá sportovním klubům tělocvičny. U Obecní hospody se nachází workoutové hřiště, tenisové kurty a fotbalový stadion. V lokalitě „V Rybníčkách“ se nachází areál Petang klubu a výcvikové hřiště místních dobrovolných hasičů.

Obec Ořechov vlastní budovu kulturního centra, jejíž součástí je muzeum a obecní sál. V budově sídlí také Základní umělecká škola a dřevařská dílna pro handicapované V růžovém sadu. Ořechov je znám ořechovskými ochotníky, kteří pod názvem Ořechovské divadlo vystupují po celé republice a na divadelních přehlídkách již byli několikrát vyznamenáni.

Dále je v Ořechově činný hasičský sbor, fotbalový klub, tělocvičné jednoty Sokol a Orel, Petang klub a další aktivní zájmové spolky mezi které patří zahrádkáři, vinaři, chovatelé, včelaři a okrašlovací spolek. Myslivecký spolek vlastní střelecký a zábavní areál s chatou.

V budově obecního úřadu je umístěna pošta.

Na 1328 hektarech zemědělské půdy hospodaří Agro Ořechov, a.s.. Motoristům slouží v obci benzínová čerpací stanice. V letech 1992–2005 byl v obci vybudován plynovod, vodovod a kanalizace s čističkou odpadních vod.

Ořechov je moderně se rozvíjející obec s bohatým spolkovým životem.