Bezpečnost dopravy v obci Ořechov - chodníky

Bezpečnost dopravy v obci Ořechov – chodníky

Hlavním cílem projektu je zajištění bezpečné a bezbariérové pěší trasy v obci Ořechov pomocí vybudování chodníku podél silnice vedoucí obcí, osvětlení a přechodů. Současný stav nezajišťuje obyvatelům bezpečný pohyb v blízkosti silnice, jelikož se zde žádný vhodný chodník nevyskytuje. Bezpečnost chodců je prioritou projektu a realizace projektu tento cíl naplní.

Soubory: