Generel navrhovaných opatření v boji proti suchu

Obec nechala vypracovat Generel navrhovaných opatření v boji proti suchu. V rámci boje proti suchu obec aktivně realizuje různé projekty. Díky zpracovanému Generelu získala obec celkovou koncepci, jak dále postupovat při realizaci svých projektů tak, aby byly co nejvíce využívány prvky v boji proti suchu.