Místní energetická koncepce obce Ořechov

Místní energetická koncepce obce

V dnešní době je spotřeba energií a jejich cena velmi důležité téma, které se dotýká každého z nás. Vyplněním dotazníku pomůžete obci zmapovat současnou situaci a názory obyvatelstva. Vyplněné údaje poslouží jako podklad pro tvorbu Místní energetické koncepce.

Děkujeme za Váš čas s vyplněním následujícího dotazníku: https://forms.office.com/e/XgbRpvnPk5