Nový krajský stavební úřad

Od 1. července 2024 vznikne nový krajský stavební úřad

Bude plnit úkoly, které mu svěřuje nový stavební zákon. Krajský stavební úřad bude sídlit na adrese Trnitá 493/1, Brno, poblíž Galerie Vaňkovka.

Nově zřízený úřad bude působit například v oblastech, jako jsou záměry EIA nebo některé stavby energetické a dopravní infrastruktury. Kromě toho ale bude taky kontrolním orgánem ve věcech stavebního řádu.