Oprava pomníku padlých s bustou TGM

Renovace pomníku padlých s bustou TGM v Ořechově byla provedena panem Mgr.A. Patrikem Vlčkem v období od února do června roku 2021. Celý pomník byl očištěn od vrstev cementu, který byl nanesen při neodborných opravách. Pískovcová část byla očištěna od lišejníků a nánosů prachových částic. Následně byla tato část hydrofobizována. Na spodní části byla již některá vytesaná jména padlých občanů z První světové války nečitelná. Dle archivních materiálů byla jména obnovena a vybarvena. Nápis „Pravda vítězí“ byl vyzlacen. Bronzové pamětní desky byly očištěny a vyleštěny. Betonové části pomníku po odstranění nesourodých nánosů byly zatmeleny a přebroušeny. Žlaby, které původně sloužily k výsadbě, byly odvodněny, aby v nich nezůstávala dešťová voda, která se zasakovala do pomníku.
Celá oprava tohoto významného památníku naší obce, který přežil i týdenní válečné boje v naší obci a jako jeden z mála nebyl odstraněn v době totality, proběhla velice dobře a občany obce je oceňována. Parčík, ve kterém se památník nachází, byl doplněn výsadbou cibulovin a v podzimních měsících by mělo dojít k úpravě těsné blízkosti pomníku, kdy budou nevhodně vysázené rostliny nahrazeny trvalkovou výsadbou. Celkové náklady na opravu pomníku činily 215 380,00 Kč.

Oprava pomníku padlých s bustou TGM v Ořechově byla spolufinancována z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 38 000,00 Kč.