Ořechov, ul. Jeřábkova, Přechod pro chodce, I. etapa

Naše obec je příjemce projektu „Ořechov, ul. Jeřábkova, Přechod pro chodce , I. etapa“, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č.53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“.

Soubory: