Ořechovské kroje

S myšlenkou obnovy ořechovských krojů přišla ořechovská chasa, která každoročně pořádá s ořechovskými hasiči Cyrilometodějské hody. Obec Ořechov je jedna z mála obcí, která neměla svůj původní kroj. Proto se obec rozhodla, že nechá ušít ořechovské kroje, které budou podle dochovaných krojů umístěných v muzeu obce, kde je mužský kroj z Tikovic (selská jízda) a část ženského kroje. Obec zadala výrobu krojů paní Rozsypalové z Holasic a část prací na krojích paní Kloudové z Ořechova. Šátky (půlky) a košile vyrobila paní Planková z Brna. Tato akce byla spolufinancována Jihomoravským krajem ve výši 114.000 Kč, celkově za ušití krojů obec zaplatila 506.525 Kč.