Participativní rozpočet 2024

Participativní rozpočet 2024

Občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Ořechov, mohou od 1. 2. 2024 do 31. 3. 2024 podávat své návrhy, dle pravidel Participativního rozpočtu obce Ořechov pro rok 2024.

Návrhy se podávají na předepsaném formuláři v zalepené obálce a se všemi přílohami na adrese Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov.

Pro informování obyvatel obce o Participativním rozpočtu je zřízeno kontaktní místo, kterým je Obecní úřad Ořechov, Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov.

Více na: www.orechovubrna.cz/…ozpocet-obce

Soubory: