Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Ořechov.

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Ořechov

Jednotka JSDH Ořechov je zařazena do JPO III/I a disponovala technicky nevyhovujícím vozidlem VW Transportér, rok výroby 2004. Z tohoto důvodu se obec Ořechov rozhodla pořídit nový automobil, který by splňoval nové technické požadavky, které jsou v současné době kladeny na zásahová vozidla. Z výběrového řízení byl jako nejlepší vůz vybrán Ford Tranzit Kombi N1 L3 TREND 350 od firmy CARent, a.s., který splňoval veškeré požadavky kladené na zásahové vozidlo.
Pořízený vůz je určen k evakuaci a záchraně osob a splňuje veškeré požadavky jednotky JSDH Ořechov.
Cena dopravního automobilu byla 1 386 843,92 Kč.
Na pořízení dopravního automobilu obec Ořechov obdržela dotaci od Ministerstva vnitra ve výši 450 000,00 Kč a dotaci ve výši 300 000,00 Kč z Jihomoravského kraje. Zbylou částku ve výši 636 843,92 Kč uhradila obec Ořechov ze svého rozpočtu.