Mokřady Na dolinách

S nápadem na vytvoření mokřadů Na dolinách přišel starosta obce pan Josef Brabenec. Pro tuto akci vybral lokalitu směrem na Mělčany, která byla často zaplavována z okolních polí a kde se přirozeně zadržovala povrchová voda. Předmětem bylo vytvoření soustavy vodních tůní se stálou plochou vodní hladiny 2,122 ha. Celková plocha biocentra je 7,34 ha. Účel stavby jako krajinářský prvek s cílem zvýšení početnosti druhů rostlin a živočichů byl naplněn v plném slova smyslu. Již druhým rokem se v této lokalitě objevilo množství vzácných živočichů. Stavba byla spolufinancována z dotací Státního fondu životního prostředí ve výši 17.383.228 Kč. Celkové náklady na vybudování mokřadů byly 20.275.785 Kč.