Symboly obce

Vznik znaku a vlajky obce

Obec Ořechov neměla žádný znak obce, proto starosta obce vyzval heraldika pana Mgr. Ivo Durce, aby zpracoval návrh na nový symbol obce. Na návrhu se také podíleli starosta obce pan Josef Brabenec, tehdejší kronikář obce pan Mgr. Jiří Poledňa a pan Jan Šterc.

Ořechov užívala nejméně od roku 1740 obecni pečeť se stromem ořešákem, po stranách s letopočtem 17//40 a opisem: PECZET OPECZNI WELKIHO WORZECHOWA

Ořechovičky užívaly v minulosti pečeť se dvěma hrozny a mezi nimi byl vinařský kosíř, to vše na štítě.

Tikovice (dříve Štikovice) měly na staré pečeti radlici, hrozen a vinařský kosíř a opis: PECZET DIGENINA TIKOWICE.

Hlavni figurou nového znaku Ořechova je tedy strom ořešáku a vedlejšími figurami pak kosíř z pečeti Ořechoviček a radlice z pečeti Tikovic.

Znak v této podobě byl schválen usnesením č. 57 na zasedání obecního zastupitelstva v Ořechově, konaného dne 23. dubna 2007.

Návrh byl zaslán Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se žádostí o udělení tohoto znaku a vlajky. Návrhy byly podvýborem pro heraldiku a vexilologii schváleny a přiznány rozhodnutím č. 25 ze dne 9. října 2007 a potvrzeny podpisem předsedy sněmovny 18. prosince téhož roku.

Znak obce

V červeném štítě ve stříbrném klínu listnatý strom (ořešák) přirozené barvy na zeleném návrší. Klín provázejí vinařský nůž – kosíř a radlice, obojí vztyčené, přivrácené a stříbrné.

Vlajka obce

Červený list s bílým klínem vycházejícím z horního okraje listu a s vrcholem na jeho dolním okraji. V klínu na zeleném návrší zelený listnatý strom (ořešák) s hnědým kmenem. V dolním rohu vinařský nůž – kosíř hrotem nahoru a ostřím k vlajícímu okraji, v dolním cípu radlice hrotem nahoru a ostřím k žerdi, oboje bílé. Poměr šířky k délce je 2 : 3.