Czech Point

Na obecním úřadě se vydávají úředně ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Jedná se o výpisy z následujících rejstříků : Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Rejstříku trestů, přijetí podání podle živnostenského zákona, Centrální registr řidičů, Insolvenční rejstřík, Informační systém o veřejných zakázkách. Poplatky za pořízení výpisů činí : rejstřík trestů 100 Kč, u ostatních výpisů je cena za první stranu 100 Kč a za každou další 50 Kč. Výpisy se vydávají na obecním úřadě v úředních hodinách : pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hodin.

Co poskytuje Czech point?