Hrobová místa

Vlastníkem a provozovatelem pohřebiště je podle ustanovení. § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. Obec Ořechov.

Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu, zajišťovanou obcí v samostatné působnosti. Hřbitov v Ořechově slouží i pro obec Hajany. Výběr a pronájem hrobového místa je potřeba předem konzultovat na Obecním úřadě Ořechov. Před uložením ostatků (i zpopelněných) je nutno tuto skutečnost oznámit na obecním úřadě.

Poplatek za pronájem hrobového místa a služby s tím spojené se řídí usnesením zastupitelstva č. 105/2011 ze dne 26. 9. 2011.

Usnesení č. 105/2011:

Zastupitelstvo obce schvaluje hřbitovní poplatky dle hřbitovního sazebníku ve výši 30,– Kč / m2 / rok, z toho: nájemné činí 7,– Kč / m2 / rok, služby spojené s provozem pohřebišť činí 23,– Kč / m2 / rok. Poplatek za místo k uložení urny v kolumbáriu činí 50,– Kč / rok. Platby se budou vybírat na 5 let předem. Platnost hřbitovního sazebníku je od 1. 1 . 2012.

Kontaktní osobou je místostarosta obce:

Pavel Smištík
Zahradní 216/1
664 44 Ořechov
tel.: +420 731 521 787
místostarosta@orechovubrna.cz

Soubory:

TIP: Formuláře a žádosti je možné podepsat elektronickým podpisem pouze po stažení souboru.