Kácení dřevin

Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (OÚ). Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku, nájemce nebo jiný oprávněný uživatel, vždy s písemným souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (1.11. – 31. 3.). Povolení ke kácení dřevin je potřeba i u suchých dřevin.

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení.

  • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
  • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40m2.
  • pro ovocné dřeviny rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Povolení ke kácení dřevin není potřeba za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku.

Soubory:

TIP: Formuláře a žádosti je možné podepsat elektronickým podpisem pouze po stažení souboru.