Sociální služby

Pomoc občanům v tíživých životních situacích zajišťuje ve svém správním obvodu Oddělení sociálního odboru města Šlapanice.

Sociální odbor je členěn na:
• sociálně – právní ochranu dětí
• oddělení sociálních věcí
• oddělení sociálních služeb

https://www.slapanice.cz/odbor-socialni

Pro využití sociálních služeb se můžete obrátit na Oblastní charitu Rajhrad, která zajišťuje sociální službu pro naši obec.

https://rajhrad.charita.cz/…mime-pomoci/

Další dávky a příspěvky:

Nepojistné sociální dávky – poskytuje Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště pro Brno-venkov

https://www.uradprace.cz/…/brno-venkov

1.1. Pracoviště Šujanovo náměstí 302/3, 660 35 Brno, tel: 950 105 505

dávky státní sociální podpory

• přídavek na dítě
• příspěvek na bydlení
• porodné
• rodičovský příspěvek
• dávky pěstounské péče
• pohřebné

dávky osobám se zdravotním postižením
• příspěvek na mobilitu
• průkaz osoby se zdravotním postižením

1.2. Pracoviště Křenová 111/25, 602 00 Brno, tel: 950 105 580

dávky pomoci v hmotné nouzi
• příspěvek na živobytí
• doplatek na bydlení
• mimořádná okamžitá pomoc

dávka – příspěvek na péči

dávky osobám se zdravotním postižením
• příspěvek na zvláštní pomůcku

Formuláře: www.mpsv.cz

Dávky důchodového pojištění – poskytuje OSSZ Brno – venkov, Kounicova 14, 602 00 Brno, telefon: 541 584 111

https://www.cssz.cz/…/brno-venkov#…
• starobní důchod
• invalidní důchod
• a další druhy důchodů

Soubory:

TIP: Formuláře a žádosti je možné podepsat elektronickým podpisem pouze po stažení souboru.