Stavební záležitosti

Příslušným stavebním úřadem pro obec Ořechov je Obecní úřad Střelice. Obec Ořechov se vyjadřuje ke stavebním záležitostem v k. ú. obce. Obec také povoluje sjezdy na místní komunikace. V případě stavebních zásahů do veřejného prostranství je nutno uzavřít s obcí Ořechov smlouvu o dočasném záboru veřejného prostranství.

Kontaktní osobou pro konzultaci stavební záležitosti je starosta nebo místostarosta obce.
Kontaktní osobou pro povolení sjezdu a zábor obecního prostranství je paní Taťána Smutná.

Kontakt na stavební úřad:

Obec Střelice
Stavební úřad
nám. Svobody 111/1
664 47 Střelice u Brna

Stavební úřad Střelice