Povinně zveřejňované informace

Informace dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Oficiální název a adresa
Obec Ořechov
Zahradní 216/1
664 44 Ořechov

IČ 00282278
DIČ CZ00282278
ID datové schránky: bmbbcae
obec@orechovubrna.cz

2. Důvod a způsob založení
Obec Ořechov, se sídlem Ořechov, Zahradní 216/1, vznikla jako právnická osoba – veřejnoprávní korporace na základě zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem pod vlastní majetkovou odpovědností. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených závaznými právními předpisy.

3. Organizační struktura

Starosta Tomáš Dudík tel. 547 225 131 starosta@orechovubrna.cz
Místostarosta Pavel Smištík tel. 547 225 131 mistostarosta@orechovubrna.cz
Matrika Taťána Smutná tel. 547 225 131 matrika@orechovubrna.cz
Evidence obyvatel Ivona Hrubá tel. 547 225 131 ekonom@orechovubrna.cz
Účetní Ilona Beránková tel. 547 225 131 ucetni@orechovubrna.cz
Fakturantka Marie Palacková tel. 547 225 131 fakturace@orechovubrna.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Obec Ořechov, pro organizační složku Obecní knihovna Ořechov a příspěvkovou organizaci zřízenou obcí Ořechov – Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okr. Brno – venkov.

Pověřenec Olga Přikrylová poverenec@orechovubrna.cz

4. Číslo účtu
94–7317641/0710

5. Úřední hodiny
pondělí a středa 8:00 – 12 hodin, 13 – 17:00 hodin
úterý a čtvrtek 8:00 – 12 hodin, 13 – 15:00 hodin
pátek ZAVŘENO

6. Žádosti o informace
písemně
emailem
obec@orechovubrna.cz
podatelna@orechovubrna.cz (pouze s platným elektronickým podpisem)
datovou schránkou: bmbbcae

7. Výroční zpráva podle zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021

viz přiložené soubory níže

8. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Odpovědi viz níže uvedené soubory

9. Hospodaření a rozpočet
Podrobný rozklikávací rozpočet obce: http://orechov2.imunis.cz/Rr

10. Obecně závazné vyhlášky a směrnice
viz odkaz: http://www.orechovubrna.cz/…-a-smernice/

viz přiložené soubory níže

Soubory:

TIP: Formuláře a žádosti je možné podepsat elektronickým podpisem pouze po stažení souboru.