Český svaz chovatelů

Český svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva v Ořechově je jedním z prvních a nejstarších na Brněnsku. Tehdy k ustavující členské schůzi „Králíkářského spolku pro Ořechov a okolí“, konaného dne 6. května 1906 v hostinci „U Šmídů“ (dnes na tomto místě stojí lékárna).

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Ořechově je v součastné době největší organizací Oblasti Brno (tj. okresy Brno – město a Brno – venkov). Má přes 20 dospělých členů a jednoho mladého chovatele. Máme nyní 3 odbory (králíků, holubů a drůbeže). Každou první neděli v měsíci konáme členské schůze, pravidelně v červenci pořádáme tradiční hodovou výstavu a v říjnu pak výstavu mláďat spojenou se soutěží členů o nejlepší odchov.

Předseda:

Pavla Janků
tel.: 776 866 451
e-mail: paja.janku06@gmail.com