Myslivecké sdružení Ořechov

Myslivecké sdružení v Ořechově bylo založeno v r. 1960 sloučením lidových mysliveckých spolků v Ořechově, Ořechovičkách a Tikovicích. Honitba o výměře 1884 ha je převážně polní se zastoupením pouze 280 ha lesa (15 %), nachází se v katastrálním území obce Ořechov a je pronajata od Honebního společenstva. V honitbě je umístěno 32 zásypů pro pernatou zvěř a 22 krmelců pro srnčí zvěř. Krmivo ročně kolem 80 q zrna a granulí je doplňováno v zimním období z 11-ti zásobníků pro lepší obsluhu zejména při vysoké sněhové pokrývce.

V honitbě je vybudováno 18 krytých kazatelen z důvodu bezpečnosti při lovu a usnadnění sčítání a pozorování zvěře.

Členové Mysliveckého sdružení odpracují ročně 2200 brigádnických hodin při zabezpečování péče o zvěř nebo výsadbě nových dřevin a zajišťování kulturních akcí.
Pro občany Myslivecké sdružení v Ořechově pořádá v letních měsících jednu letní noc a jeden karneval a v zimních měsících myslivecký ples. Tyto akce jsou u občanů oblíbeny a hojně navštěvovány.

Předseda:

René Pražák
tel.: 604 300 694

Pavel Janků
tel.: 775 357 730

www.msorechov.wgz.cz