Okrašlovací spolek

Ve stanovách jsme napsali, že chceme „ chránit , udržovat a obnovovat památky na území obce, také chránit přírodu a spolupracovat přitom s dalšími organizacemi a podílet se na rozvoji kultury v Ořechově.“

U mladých se snažíme probouzet zájem o historii obce a scházíme se na besedách a přednáškách, které pořádáme . zkrátka chceme navazovat na „ DĚDICTVÍ OTCŮ“

Předseda:

Ivan Macíček
tel.. 547 225 580
e-mail: macicek.ivan@seznam.cz

Místopředseda:

Jiří Komínek
tel.: 547 225 572