Ořechovské divadlo

Ořechovské divadlo je proslulý vesnický divadelní soubor, který svojí divadelní poetikou dravého komediantství a velké múzičnosti udivuje diváky nejen po celé České republice, ale i na četných zahraničních zájezdech (Maďarsko, Švédsko, Německo, Anglie, Belgie, Švýcarsko, Chorvatsko). Divadlo má své sídlo ve stejnojmenné střediskové vesnici nacházející se jihozápadně od Jihomoravské metropole – města Brna.

Dnešní špičkový soubor vznikl před více než sto deseti roky z čistého vlasteneckého nadšenítehdejších zakládajících členů, které v počátcích vedl mladý dělník Josef Malý. Na začátku II.světové války bylo nadšení pro divadlo tak velké, že si ořechovští ochotníci postavili na místě staré selské stodoly Prozatímní divadlo.V této, dnes již technicky nevyhovující budově hrál a zkoušel soubor Ořechovského divadla až do roku 2010, kdy se přestěhoval do nových prostor v Obecním sále Kulturního centra Ořechov.

Principál:

Vlastimil Peška
tel. 603 169 310
e-mail: orechovskedivadlo@seznam.cz

Provoz:

Marta Kubíková
tel: 606 086 579