Sbor Dobrovolných hasičů Ořechov

V polovině minulého století žil v Ořechově malozemědělec Václav Hladůvka, který pro svoji lidovou moudrost, iniciativu a vlastnosti morální byl v roce 1873 zvolen starostou, tehdy samostatné obce Ořechovičky. Hned na počátku svého funkčního období, pod vlivem častých požárů v celém okolí, usiloval Václav Hladůvka a založení Sboru dobrovolných hasičů v Ořechovičkách. Byl si vědom, že jen vyzbrojený Sbor může náležitě plnit své poslání a proto ještě před založením Sboru vedl čilá jednání, jichž výsledkem bylo, že banka Slavia v Praze darovala obci Ořechovičky pro budoucí Sbor Dobrovolných hasičů novou stříkačku s příslušenstvím.

V dnešní době má sbor okolo 70 členů. Nově funguje i hasičský kroužek mládeže. Při SDH je zřízena obcí i zásahová jednotka, která vyjíždí k událostem nejen v obci, ale i v širokém okolí. SDH Ořechov pořádá tradiční ples – Věneček a je hlavním organizátorem Cyrilometoděj­ských hodů.

Starosta:

Zdeněk Dvořák
tel: 603 424 530
e-mail: sdhorechov@seznam.cz

Velitel sboru:

Ladislav Jurek
tel: 603 962 489

Velitel zásahové jednotky:

Aleš Pařil
tel: 777 283 527

Vedoucí mádeže:

Jaroslav Jurek
tel: 603 977 807

www.hasiciorechov.cz