Vinaři Ořechov, z.s.

První zmínka o pěstování vinné révy u nás je již z roku 1367, tedy z doby vlády českého krále Karla IV., Otce vlasti a svědčí o tom, že v uvedeném roce byl svatopetrskou kapitulou v Brně zakoupen dvůr v Nebovidech a v roce 1381 i zbytek vinic. V roce 1378 byla pak koupena polovice Ořechova a díl Tikovic a je zde také zapsáno, že v roku 1384 měly Tikovice mlýn, lázně a vinohrady. V této době nebyly ještě obce rozděleny na katastry a půda byla obcím přidělována podle rozhodnutí vrchnosti.

Další zpráva pochází z roku 1466 a dovídáme se z ní, že vinohrady v této době byly podle užívání jak kapitulní, tak i poddanské, za nejlepší byly pak považovány ony, které byly vysázeny v Hoře ořechovské. V obci se pěstování révy a výrobě vína v malém množství věnuje spousta malovinařů. Někteří z nich přišli v roce 2019 s nápadem založit spolek, který by sloužil k propagaci a znovuobnovení staleté tradice pěstování vína v Ořechově. Nový spolek byl pojmenován Vinaři Ořechov, z. s. Prvním předsedou byl zvolen dlouholetý zkušený vinař Jan Urban, místopředsedou Josef Sobotka a pokladníkem Miroslav Buchníček. Spolek má v součastné době 12 členů. Velmi aktivně spolupracuje s místní organizací Českého zahrádkářského svazu při přípravě Výstavy vín s ochutnávkou.

Předseda:

Jan Urban
tel.: 739 931 207
vinariorechov@seznam.cz

Místopředseda:

Ing. Josef Sobotka
tel.: 602 737 544