Orel Ořechov

Orel byl založen v roce 1909, za účelem vedení mládeže k tělesné a duchovní zdatnosti , v souladu s křesťanskými hodnotami. Jako spolek působil a působí na území celé ČR.

Jednota Ořechov byla založena v roce 1911. Kromě sportu, cvičení dětí a mládeže, působila i na poli kulturním. Pořádala taneční zábavy , hody , osvětové přednášky, turistické výlety pěší i na kolech . Než byla postavena orlovna, členové se sdružovali v domku Kateřiny Macíčkové v ulici Kout. Divadlo se hrálo v obecní hospodě. Orel je přístupný všem, členům i celé veřejnosti. Již více než 10 let nabízí smysluplné využití volného času zejména také celým rodinám. V orlovně se hraje halový fotbal, volejbal, nohejbal, basketbal, badminton a stolní tenis.

Několikrát v průběhu roku, při sportovních turnajích si mohou účastníci změřit své síly a schopnosti. V létě lze využívat venkovní hřiště. Pergola je vhodná pro společné grilování a táboráky. Sauna s bazénkem se každoročně v zimě a těší většímu zájmu nejen mužů a žen, ale i celých rodin. V klubovně se hraje kulečník, šipky, malý fotbálek i některé stolní hry. Jednota zastřešuje činnost šachového oddílu. Malé občerstvení v klubovně poskytuje sportujícím příjemné osvěžení a odpočinek. Zároveň vhodně doplňuje hlavní činnost i po stránce finanční. V oblibě jsou různá setkání rodin i kolektivů. Sportovní hala slouží jako největší sál v obci. Je využíván i ostatními spolky k pořádání společenských plesů a dalších větších akcí.

Starosta:

Petr Krečmer
tel.: 604 279 906

www.orel-orechov.cz