Nově narozené děti a vítání občánků

Vážení rodiče,

Obec Ořechov i nadále slavnostně vítá nově narozené děti mezi občany obce. S ohledem na ochranu osobních údajů však bylo nutno změnit způsob organizace „Vítání občánků“. Rodiče již nejsou k vítání zváni automatickým zasíláním pozvánek. V případě zájmu se musí přihlásit vyplněním formuláře – přihláška na Vítání občánků. Vítány jsou děti s trvalým pobytem v Ořechově. Formuláře jsou k dispozici na webu obce nebo na OÚ Ořechov, telefon 547 225 131. Ro­diče, kteří dali na vítání občánků přihlášku, dostanou pozvánku s přesným datem a časem konání. Vítání občánků se bude konat 28.5.2023, přihlášky na tento termín se přijímají.

Žádáme rodiče, kteří mají trvalý pobyt v obci Ořechov, aby nahlásili na obecní úřad nově narozené děti předložením jejich rodného listu. Rodičů, kteří rodný list nově narozených dětí na obecní úřad již předložili, se tato výzva netýká.

Soubory: