Dotace obce

Dotace obce na obnovu fasád

Obec Ořechov poskytuje dotace na fasády ve snaze pomoci občanům vylepšit vzhled obce.

Dotace obce na zadržení dešťové vody

Dotaci obec zavedla ve snaze zadržet na svém území co nejvíce srážkové vody s jejím následným využíváním pro zalévání zahrad apod. Srážková voda tak nebude končit v čističce odpadních vod a následně mimo území naší obce.

Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Ořechov

Obec poskytuje individuální dotace pro činnost a rozvoj spolků, církví a organizací. Žádost o dotaci podanou jednotlivými občany lze podpořit pouze za předpokladu, že podpořená akce slouží široké veřejnosti ke kulturnímu či sportovnímu vyžití na území obce Ořechov.

Poskytnutí záštity obce Ořechov

Soubory: