Historie

Na místě Ořechova, Ořechoviček a Tikovic stávaly osady už v pravěku. Z této doby pocházejí četné archeologické nálezy, které jsou uloženy v brněnském muzeu a v naší škole. Pod obcí vedou podzemní chodby a skrýše, které se táhnou až pod kostel Všech svatých. Nejstarší písemná zpráva o obci je z roku 1234. Na královských listech psaných rajhradskému kláštěru je jako svědek uveden Nahrad z Ořechového. V té době panoval v českém státě král Václav I.

Ořechov byl od roku 1378 rozdělen na dva díly. První díl příslušel klášteru sv. Anny v Brně, druhý díl kapitule sv. Petra a Pavla. Ořechovičky příslušely od r. 1317 klášteru sv. Anny. Tikovice v I. polovině XIV. století – tehdy Štikovice – byly rozděleny na několik dílů. Největší díly patřily kapitule sv. Petra a Pavla v Brně, další spadaly do Kounic a Prštic. Nacházely se zde rozsáhlé rybníky, ve kterých bylo mnoho štik. Ryby se formou poddanských dávek odváděly do Brna. Poddaní měli vůči vrchnosti své povinnosti jako robotu a odvádění dávek, zpravidla v den sv. Jiří a sv. Václava. Nejstarší obecní pečeť je z roku 1740 a na ní je nápis „Peczet obeczni Welkeho Worzechoviho“. Ve znaku je strom ořešák. Závislost obcí na vrchnosti trvala až do roku 1850, kdy bylo v našich obcích zrušeno poddanství.

Nejtěžší časy zažily obce v době válek. Za třicetileté války, v letech 1643–1645 při obléhání Brna švédskými vojsky, byly naše obce z velké části vypáleny. Hodně škod bylo napácháno také r. 1805 za bitvy u Slavkova a r. 1866 za války prusko – rakouské. V I. světové válce v letech 1914–1918 bojovalo z našich obcí 657 mužů. Padlo v ní 27 mužů z Ořechova, 19 z Ořechoviček a 23 z Tikovic.

Ke konci II. světové války ve dnech 18. – 24. dubna 1945 se obce staly doslova pevností německých vojsk maršála Schörnera před útokem na Brno. Vojáci Rudé armády II. ukrajinského frontu maršála Malinovského bojovali o naše obce celý týden. Vesnice byly doslova v troskách a byly jedněmi z nejvíce postižených na Moravě. Byla zde svedena jedna z nějtěžších tankových bitev. Výsledkem bylo 34 zničených tanků a obrněných vozidel na obou stranách vojsk. Jako historická zajímavost bude navždy v dějinách válek zapsána poslední provedená zteč kozácké jízdy.

Při osvobozovacích bojích zahynulo 23 našich občanů. Úplně zničených domů bylo 189. Na místech nějtěžších bojů bylo zřízeno vojenské pohřebiště, na kterém je pohřbeno 1452 vojáků a důstojníků Rudé armády. V koncentračních táborech a na frontách II. světové války položilo své životy 14 našich občanů.
V současné době obec každoročně pořádá oslavy výročí osvobození. V rámci těchto oslav probíhá i rekonstrukce bitvy za účasti historických tankových jednotek.

Po válce se vystěhovalo 223 rodin převážně do Želešic, Modřic a Moravan, odkud byli předtím odsunuti občané německé národnosti. Řada domů byla opravena nebo znovu vybudována.

Územně byly naše tři obce sloučeny v polovině minulého století. K politickému sloučení došlo 12. září 1946.

Prvním starostou sloučeného Ořechova se stal pan Jaromír Smejkal, hlavní iniciátor výstavby škol s přilehlým parkem.