Kronika obce

Ve Státním okresním archivu v Rajhradě jsou uloženy původní dochované kroniky obcí Ořechov, Ořechovičky a Tikovice. Tyto kroniky i kroniky vzniklé po roce 1946 jsou badatelům k dispozici po předchozí domluvě. Novější kroniky jsou také digitalizovány a zájemce o jejich studium si je může prohlédnout v obecní knihovně.

Státní Okresní archiv, Brno–venkov
Klášter 81, 664 61 Rajhrad

Tel.: +420 547 425 711
E-mail: soka_brnovenkov@mza.cz
http://brno-venkov.mza.cz