Zastupitelstvo obce

Tomáš Dudík starosta +420 736 537 231
Pavel Smištík místostarosta +420 731 521 787
Ing. Stanislav Beránek +420 609 390 545
Ing. Lukáš Dvořák +420 604 738 496
Jana Fišerová +420 774 868 868
Mgr. Radovan Plšek +420 721 326 663
Mgr. Petr Oliva +420 774 939 953
JUDr. Roman Vaněk +420 606 261 189
Zdeněk Worek +420 739 673 700

Finanční výbor

Ing. Stanislav Beránek – předseda
Mgr. Petr Oliva
Ing. Lukáš Dvořák

Kontrolní výbor

Mgr. Radovan Plšek – předseda
Jana Fišerová
Zdeněk Worek

Komise pro programové dotace obce

Pavel Smištík – předseda
JUDr. Roman Vaněk
Ing. Stanislav Beránek