Usnesení zastupitelstva obce

Text usnesení je upraven tak, aby byl v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Soubory: