Participativní rozpočet

Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi obcí Ořechov a občany při rozhodování o rozdělení financí z obecního rozpočtu. Cílem participativního rozpočtu je rozšířit podíl občanů na utváření podoby a chodu obce, zvyšovat kvalitu života v obci, oživit veřejný prostor a posílit občanskou pospolitost.

Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz obecního rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují občané společně se svými volenými zastupiteli. Občané pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v obci vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se občané za asistence obce setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají prostřednictvím Navrhovatele obci Ořechov k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování o tom, které návrhy občanů má obec realizovat.

V příloze jsou čtyři návrhy, pro které můžete v období od 2.6.2021 do 15.6.2021 hlasovat. Hlasovací schránka je umístěna v chodbě u pošty v přízemí obecního úřadu. Nebo lze hlasovat přes mobilní rozhlas na odkaze: https://www.mobilnirozhlas.cz/…eta/ivk8NSyb

https://participace.mobilnirozhlas.cz/orechov/

Soubory: